انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان: برگزاری سمینار آموزشی مدیریت مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی و اداری

برگزاری سمینار آموزشی مدیریت مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی و اداری

در ادامه برگزاری سمینار های مدیریت مصرف انرژی در سازمان های استان گیلان، سمینار موصوف در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان برگزار گردید.

این سمینار با همکاری انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان، شرکت برق منطقه ای گیلان و سازمان بهره وری انرژی ایران در سالن اجتماعات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان از ساعت 9 الی 11 روز یک شنبه مورخ 1396/05/15 و با حضور 24 نفر از پرسنل محترم آن سازمان برگزار گردید.

اخبار