انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان: برگزاری سمینار آموزشی مدیریت مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی و اداری

برگزاری سمینار آموزشی مدیریت مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی و اداری

در ادامه برگزاری سمینار های مدیریت مصرف انرژی در سازمان های استان گیلان، سمینار موصوف در شرکت گاز استان گیلان برگزار گردید.

این سمینار با همکاری انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان، شرکت برق منطقه ای گیلان و سازمان بهره وری انرژی ایران در سالن اجتماعات شرکت گاز استان گیلان از ساعت 11الی 13 روز دوشنبه مورخ 1396/05/16 و با حضور 59 نفر از پرسنل محترم آن شرکت برگزار گردید.

اخبار