انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان: برگزاری سمینار آموزشی مدیریت مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی و اداری

برگزاری سمینار آموزشی مدیریت مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی و اداری

در ادامه برگزاری سمینار های مدیریت مصرف انرژی در سازمان های استان گیلان، سمینار موصوف در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان برگزار گردید.

این سمینار با همکاری انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان، شرکت برق منطقه ای گیلان و سازمان بهره وری انرژی ایران در سالن اجتماعات اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان از ساعت 14الی 16 روز دو شنبه مورخ 1396/05/16 و با حضور 23 نفر از پرسنل محترم آن سازمان برگزار گردید.

اخبار