انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان: برگزاری سمینار آموزشی مدیریت مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی و اداری

برگزاری سمینار آموزشی مدیریت مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی و اداری

در ادامه برگزاری سمینار های مدیریت مصرف انرژی در سازمان های استان گیلان، سمینار موصوف در اداره آموزش و پرورش شهرستان رودبار برگزار گردید.

این سمینار با همکاری انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه گیلان، شرکت برق منطقه ای گیلان و سازمان بهره وری انرژی ایران در سالن اجتماعات اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان از ساعت 9 الی 11 روز چهارشنبه مورخ 1396/05/18 و با حضور 24 نفر از پرسنل محترم آن سازمان برگزار گردید.

اخبار