نظر كلي شما درباره ي وب سايت انجمن چيست؟


نظر كلي شما درباره ي وب سايت انجمن چيست؟

  • ۱. قابل قبول
    ۶۲.۸% (۱۰۳ رای)
  • ۲. ضعيف
    ۳۷.۲% (۶۱ رای)
  • مجموع آرا: ۱۶۴ رای


بازگشت به نظرسنجی | بازگشت به لیست نظرسنجی‌ها