نظر كلي شما درباره ي وب سايت انجمن چيست؟


نظر كلي شما درباره ي وب سايت انجمن چيست؟

  • ۱. قابل قبول
    ۶۱.۹% (۱۰۴ رای)
  • ۲. ضعيف
    ۳۸.۱% (۶۴ رای)
  • مجموع آرا: ۱۶۸ رای


بازگشت به نظرسنجی | بازگشت به لیست نظرسنجی‌ها